Cookies

XIV. Sütik

1.     Az into weboldala sütiket használ arra, hogy megkönnyítse az oldal ismételt betöltését. Ezek pici fájlok, bennük szöveges információval, amely a böngészőhöz továbbítódik, mikor a lekérdezés megtörténik. A sütik automatikusan mentődnek az Ön számítógépére. Az into-nak nincs lehetősége arra, hogy regisztrálatlan felhasználók részére személyes információkat adjon át a sütiken keresztül. A sütik arra szolgálnak, hogy az oldal felhasználó-barátabb legyen. Lehetővé teszik a regisztrált felhasználók (Online Jelentkezők és Intranet felhasználók) számára pl. azt, hogy navigálni tudjanak az into weboldalon belül anélkül, hogy minden egyes oldallekéréskor újra be kelljen lépniük. Az into szerverén tárolt sütikből törlődik az adott felhasználóra vonatkozó információ, amint az kilép vagy egy bizonyos időn túl inaktív marad ("időtúllépés").

2.     Kikapcsolhatja a sütik használatát a böngésző beállításával, de ez a weboldal zökkenőmentes használatának megzavarását eredményezheti. Az előzőleg eltárolt sütiket bármikor le tudja törölni a számítógépéről az internetböngésző rendszerbeállításainak segítségével.

XV. Közösségi pluginek

1.     Az into weboldal használ közösségi plugineket.

2.     Az into használja a Facebook közösségi oldal pluginjét, amit a Facebook üzemeltet (www.facebook.com - tulajdonos: Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), pluginek a pluginszolgáltató független kiterjesztései, így az into-nak nincs befolyása arra, hogy a pluginen keresztül milyen adatok kerülhetnek a pluginszolgáltatóhoz. A Heise cég bevonásával a "kétklikkes megoldást" alkalmazzuk, ami biztosítja, hogy csak a weboldalunk lehívásával nem kerülhet át adat a pluginszolgáltatóhoz. Csak akkor történik meg a kapcsolat és kerülnek továbbításra az adatok, ha Az Ügyfél külön megerősíti, hogy csatlakozni kíván a pluginszolgáltatóhoz. Ha úgy látogatja meg az oldalunkat, hogy közben a pluginszolgáltatónál be van jelentkezve, a pluginszolgáltató hozzárendelheti a lehívást az Ön fiókjához. Ha ezt meg szeretné akadályozni, az oldal meglátogatása előtt lépjen ki az összes pluginszolgáltatónál fenntartott fiókjából.

Például, ha rákattint a "Like" gombra a Facebookon, vagy hozzászólást küld be, vagy bármilyen közvetlen módon interakcióba lép a pluginnel, az ennek megfelelő információ a böngészőjéből követlenül a Facebookhoz kerül és ott tárolódik. Ebben az esetben ez az információ kikerülhet a Facebook oldalra és ott mások is láhatják.

3.     Még ha nem is tagja egy pluginszolgáltatónak sem, még mindig lehetséges, hogy ezen pluginszolgáltatók hozzáférnek az Ön IP-címéhez és elmentik azt, ha ön a pluginekre kattint. Kérjük, ezzel kapcsolatban nézze meg a Facebook Adatvédelmi Irányelveiben az adatgyűjtés mértékére és céljára, a további adatfeldolgozásra, a pluginszolgáltató által történő adatfelhasználásra, valamint az Ön jogaira és az azokat védő beállítási lehetőségekre vonatkozó részeket.

XVI. Tájékoztatáshoz való jog

1.     Önnek joga van információt kérni arról, hogy milyen adatokat tároltunk Önről, honnan jutottunk hozzájuk, hova kerültek ezek, és mi volt a tárolásuk célja. Kérdésére szívesen és térítésmentesen adunk azonnali választ a tárolt adatokra vonatkozó törvények értelmében.

2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél

a)  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b)  személyes adatainak helyesbítését, valamint

c)  személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

3. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

5. Kérését/kérdését postán, e-mailben, telefonon, illetve faxon is elküldheti:

into

Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személy az Into Magyarország Kft.

Cím: 1114 Budapest, Kanizsai u. 2/a.

Tel: 1 427 1339

Fax: 1 427 1340

E-Mail: dataprotection@into-exchange.com

6.     Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, az illetékes adatvédelmi hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz lehet fordulni.  

XVII. Az adatvédelmi nyilatkozat változásairól

 

1.     Az into fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatására bármikor, bejelentés nélkül. Kérjük, tájékozódjon az aktuális Adatvédelmi Nyilatkozatot illetően minden alkalommal, amikor meglátogatja az oldalt.